TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTBT - THCS TRÀ DON - HUYỆN NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM
Tên gọi trước đây: Trường THCS - BTCX Trà Don - Huyện Nam Trà My (Từ ... Đến ...)
Thông báo của Ban liên lạc Cựu giáo viên, nhân viênĐăng ký làm thành viên Cựu giáo viên, nhân viênHòm thư góp ý của Cựu giáo viên, nhân viên
STT Họ và Tên Cựu giáo viên, nhân viên Năm vào trường Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu Chức vụ lúc đang công tác tại trường Điện thoại Email Xem
1 Võ Thị Huệ 2011 2017 Tổ phó chuyên môn 01655678295 Chi tiết
2 Nguyễn Nguyên Bá 2014 1/9/2016 Phó hiệu trưởng 0985681138 Chi tiết
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2010 2014 Giáo viên 0981928767 coxanh201188@gmail.com Chi tiết
4 Trần Thị Thuận 2010 2014 Giáo viên 01656028738 thuantrantd@gmail.com Chi tiết
5 Nguyễn Thị Phượng 2007 2009 Giáo viên 0974005011 phuongkd2009@gmail Chi tiết
6 Nguyễn Thị Kim Thủy 2007 Chuyển 2012 Giáo viên 01699 680 67 kthuy104@gmail.com Chi tiết
7 Đoàn Thị Kim Ngọc 2007 2010 Giáo viên 0934725027 kngocntm@gmail.com Chi tiết
8 Trương Thị Ánh Nhung 2006 2013 Giáo viên 0982273022 anhnhungntm@gmail.com Chi tiết
9 Lê Kim Bảo 2001 Chuyển năm 2012 Giáo viên 0944544791 kimbao@gmail.com Chi tiết
10 Nguyễn Thị Thanh Vi 2008 2012 Giáo viên 0905008975 thanhvi150287@gmail.com Chi tiết
11 Phạm Đức Hữu 2008 1/1/2016 PHT trường PTDTBT THCS Trà Don 0975109157 duyhoang21102008@gmail.com Chi tiết
12 Nguyễn Thị Dương 2008 2012 Giáo viên 0976180817 thiduongnt@gmail.com Chi tiết
13 Nguyễn Phước Tỉnh 2006 Chuyển 2014 PHT 0978526788 phuoctinhntm@gmail.com Chi tiết
14 Huỳnh Ngọc Vương 2013 Chuyển 2015 TTCM, TKHĐ 0976835579 huynhvuong25@gmail.com Chi tiết
15 Phạm Công Viên 2001 2011 Giáo viên 0982003022 congvien2011@gmail.com Chi tiết
(Tổng số trang: 1) 1