Chi tiết tài liệu:  Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn Vật lí

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn Vật lí
Mô tả:
Tên File:Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn Vật lí.doc
Kích thước File: 74 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 15/12/2012 09:18
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:987 Tải xuống
Cập nhật: 15/12/2012 09:18
Trang chủ: