Chi tiết tài liệu:  SKKN.Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen mon

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:SKKN.Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen mon
Mô tả:
Tên File:SKKN.Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen mon.doc
Kích thước File: 93.5 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 15/12/2012 09:17
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:5666 Tải xuống
Cập nhật: 15/12/2012 09:18
Trang chủ: