Chi tiết tài liệu:  Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn Tiếng Anh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn Tiếng Anh
Mô tả:
Tên File:Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn Tiếng Anh.doc
Kích thước File: 44 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 15/12/2012 09:13
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1346 Tải xuống
Cập nhật: 15/12/2012 09:13
Trang chủ: