Chi tiết tài liệu:  Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Mô tả:

Giáo án trình chiếu

Tên File:Doi thoai, doc thoai.ppt
Kích thước File: 1.13 MB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:chithach
Gửi ngày 14/11/2015 18:20
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:419 Tải xuống
Cập nhật: 14/11/2015 18:23
Trang chủ: