Chi tiết tài liệu:  UNIT 8 GETTING STARTED + LISTEN AND READ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:UNIT 8 GETTING STARTED + LISTEN AND READ
Mô tả:
Tên File:UNIT 8 GETTING STARTED + LISTEN AND READ.ppt
Kích thước File: 3.49 MB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 03/03/2014 17:52
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:570 Tải xuống
Cập nhật: 03/03/2014 17:52
Trang chủ: