Chi tiết tài liệu:  phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Mô tả:
Tên File:phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.ppt
Kích thước File: 607 kB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:tyht
Gửi ngày 16/01/2014 15:28
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:205714 Tải xuống
Cập nhật: 16/01/2014 15:28
Trang chủ: