Chi tiết tài liệu:  diện tích đa giác

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:diện tích đa giác
Mô tả:
Tên File:diện tích đa giác.ppt
Kích thước File: 683 kB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:tyht
Gửi ngày 16/01/2014 15:23
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:797 Tải xuống
Cập nhật: 16/01/2014 15:23
Trang chủ: