Chi tiết tài liệu:  chia đa thức 1 biến đã sắp xếp

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:chia đa thức 1 biến đã sắp xếp
Mô tả:
Tên File:chia đa thức 1 biến đã sắp xếp.ppt
Kích thước File: 773.5 kB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:tyht
Gửi ngày 09/10/2013 17:47
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:947 Tải xuống
Cập nhật: 09/10/2013 17:48
Trang chủ: