Chi tiết tài liệu:  SKKN đổi mới cách kiểm tra miệng trong các tiết dạy Tiếng Anh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:SKKN đổi mới cách kiểm tra miệng trong các tiết dạy Tiếng Anh
Mô tả:
Tên File:SKKN đổi mới cách kiểm tra miệng trong các tiết dạy Tiếng Anh.doc
Kích thước File: 145 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 25/06/2013 19:45
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:2461 Tải xuống
Cập nhật: 25/06/2013 19:45
Trang chủ: