Chi tiết tài liệu:  van dungj bdtduy

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:van dungj bdtduy
Mô tả:
Tên File:van dungj bdtduy.ppt
Kích thước File: 625.5 kB
Kiểu File:ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint)
Người gửi:dongnh
Gửi ngày 07/01/2013 14:18
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1327 Tải xuống
Cập nhật: 07/01/2013 14:19
Trang chủ: