Chi tiết tài liệu:  Báo cáo tham luận Trường THCS BTCX Trà Don với việc Ứng dụng CNTT tron quản lí và dạy học.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Báo cáo tham luận Trường THCS BTCX Trà Don với việc Ứng dụng CNTT tron quản lí và dạy học.
Mô tả:
Tên File:Báo cáo tham luận Trường THCS BTCX Trà Don với việc Ứng dụng CNTT tron quản lí và dạy học..doc
Kích thước File: 68 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:không biết
Gửi ngày 16/12/2012 14:43
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:24158 Tải xuống
Cập nhật: 16/12/2012 14:43
Trang chủ: